Quan trắc môi trường lao động tại Thanh Hóa

99,000 

Lưu ý: Giá trên đây được tính cho một mẫu, giá có thể biến động tùy vào diện tích môi trường cần quan trắc và tùy vào vận động của thị trường, để được hỗ trợ chính xác hơn về giá xin tham khảo bảng báo giá hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn của chúng tôi.

Quan trắc môi trường lao động tại Thanh Hóa là một buổi thu thập, phân tích và đánh giá các yếu tố tại nơi làm việc có thể gây hại đến sức khỏe người lao động trong địa bàn tỉnh.