Huấn luyện an toàn lao động tại Công Ty Cổ Phần CIC39

Khóa huấn luyện tại Công Ty Cổ Phần CIC39 được diễn ra nhằm trang bị kiến thức an toàn cho đội ngũ công nhân viên, cán bộ giám sát viên.

Công Ty Cổ Phần CIC39

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

VIDEO CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG


THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động tại Bình Dương được tổ chức từ ngày 27/10/2022 đến 09/11/2022 tại:

  • Công Ty Cổ Phần CIC39, có địa chỉ trụ sở ở 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
  • Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Trần Thúc Tài.
  • Nội dung huấn luyện an toàn lao động trong công trường xây dựng cho nhóm 3.

Trả lời