Huấn luyện an toàn lao động tại Công Ty Cổ Phần Kim Cương Xanh

Công Ty Cổ Phần Kim Cương Xanh

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động tại TP.HCM được tổ chức lúc 14h00 ngày 26 đến 28/04/2022 tại:

  • Công Ty Cổ Phần Kim Cương Xanh, có địa chỉ trụ sở ở số 64 Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Tô Văn Trực.
  • Nội dung huấn luyện an toàn vận hành chung cư cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

Phan Đình Phượng / Phó Tổng Giám Đốc

“Dịch vụ huấn luyện an toàn thật sự chất lượng và uy tín. Tôi đã giới thiệu nhiều anh em kinh doanh sử dụng dịch vụ tại đây và đều rất hài lòng bởi sự tư vấn và làm việc nhiệt tình của nhân sự trên mong đợi.”

Trả lời