Huấn luyện an toàn lao động tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

Huấn luyện an toàn lao động tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT được diễn ra nhằm trang bị kiến thức về các nguyên tắc an toàn lao động cho công nhân.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động tại TP.HCM được tổ chức từ ngày 21 đến 23/05/2023 tại:

  • CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT. (778K/2 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)
  • Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Nguyễn Quốc An.
  • Nội dung huấn luyện an toàn sản xuất gốm cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

GIÁM ĐỐC ĐỖ HỒNG PHÚC: “Trung tâm hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng sau khi hoàn thành khóa huấn luyện an toàn. Lần sau nhất định sẽ nhờ Nam Việt triển khai lớp.”

Trả lời