Huấn luyện an toàn lao động tại NHÀ MÁY CƠ KHÍ AN TÂM BẾN CÁT

NHÀ MÁY CƠ KHÍ AN TÂM BẾN CÁT

Huấn luyện an toàn lao động tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN TÂM – NHÀ MÁY CƠ KHÍ AN TÂM BẾN CÁT được diễn ra nhằm trang bị kiến thức về các nguyên tắc an toàn lao động cho công nhân.

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN TÂM - NHÀ MÁY CƠ KHÍ AN TÂM BẾN CÁT

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động được tổ chức từ ngày 26 đến 29/05/2023 tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN TÂM – NHÀ MÁY CƠ KHÍ AN TÂM BẾN CÁT. Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt. Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Lê Thế Quý. Nội dung huấn luyện an toàn cơ khí cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

GIÁM ĐỐC PHẠM THIÊN BẢO: “Đơn vị huấn luyện hỗ trợ công ty của chúng tôi rất nhiệt tình, cách bố trí lớp học khoa học, tôi cảm thấy hài lòng.”

0/5 (0 Reviews)

Trả lời