Huấn luyện an toàn lao động tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nasaco

Khóa huấn luyện tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nasaco được diễn ra nhằm trang bị kiến thức về các nguyên tắc an toàn lao động cho công nhân.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NASACO

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động tại Nam Định được tổ chức từ ngày 05 đến 08/05/2023 tại:

  • Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nasaco. (Số 129 đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam)
  • Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Lê Thế Quý.
  • Nội dung huấn luyện an toàn xây dựng cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

Phạm Đăng Khuê / Giám Đốc

“Thầy giảng dạy khá nhiệt tình, tương tác nhiều với công nhân, giúp cho họ nắm bắt được các mối nguy hiểm và nâng cao sự đề phòng.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *