Quan trắc môi trường lao động tại Công ty TNHH MTV Nhật Quang Phát

Công ty TNHH MTV Nhật Quang Phát

Buổi quan trắc môi trường lao động tại Công ty TNHH MTV Nhật Quang Phát là quá trình thu thập, phân tích các chỉ tiêu từ các yếu tố lao động.

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT QUANG PHÁT

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động quan trắc môi trường lao động tại Bình Dương được tổ chức vào ngày 31/03/2023 tại:

  • Công ty TNHH MTV Nhật Quang Phát (Thừa đất số 1004, Tờ bản đồ số 3, KP Phước Thái, P thái hòa. TX Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương).
  • Đơn vị tổ chức thực hiện buổi quan trắc môi trường lao động là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Chuyên viên thực hiện quan trắc chính trong buổi quan trắc môi trường lao động là Bà Phan Thị Kim Duyên.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH MTV Nhật Quang Phát

Nguyễn Hữu Quang / Giám Đốc

“Các chuyên gia của Nam Việt đã cung cấp cho chúng tôi những báo cáo chất lượng không khí và nước uống cực kỳ chi tiết và đầy đủ. Điều này đã giúp chúng tôi đảm bảo rằng môi trường lao động của chúng tôi đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ sức khỏe của nhân viên.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *