Quan trắc môi trường lao động tại Khu Du Lịch Ngân Hiệp 1

Khu Du Lịch Ngân Hiệp 1

Buổi quan trắc môi trường lao động tại Khu Du Lịch Ngân Hiệp 1 là quá trình thu thập, đánh giá, phân tích các chỉ tiêu từ các yếu tố lao động.

KHU DU LỊCH NGÂN HIỆP 1

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động quan trắc môi trường lao động tại Bà Rịa – Vũng Tàu được tổ chức vào ngày 27/05/2021 tại:

  • Khu Du Lịch Ngân Hiệp 1 (Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) do nhà thầu là công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 thực hiện thi công.
  • Đơn vị tổ chức thực hiện buổi quan trắc môi trường lao động là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Chuyên viên thực hiện quan trắc chính trong buổi quan trắc môi trường lao động là Ông Lê Tiến Dũng.

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

Khu Du Lịch Ngân Hiệp 1

Phan Đức Dũng / Giám Đốc

“Tôi thật sự hài lòng với chất lượng dịch vụ. Các kỹ sư và kỹ thuật viên của Nam Việt đã thực hiện các đo lường và phân tích rất chính xác và đầy đủ, và cung cấp cho tôi những thông tin cần thiết để tăng cường an toàn cho các nhân viên của tôi trong quá trình làm việc.”

Trả lời