Huấn luyện an toàn lao động tại Công ty TNHH Phúc Hiếu

Công ty TNHH Phúc Hiếu

Công ty TNHH Phúc Hiếu

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động được tổ chức từ ngày 25/02/2023 đến 01/03/2023 tại Công ty TNHH Phúc Hiếu.Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt. Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Lê Thế Quý. Nội dung huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Phúc Hiếu

Nguyễn Xuân Quỳnh / Phó Giám Đốc

“Điều khiến tôi tâm đắc nhất là sự nhiệt huyết của giảng viên huấn luyện và sự chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức khóa huấn luyện. Có thể nói tôi rất là hài lòng về cách bố trí bài bản của công ty.”

0/5 (0 Reviews)

Trả lời