Huấn luyện an toàn lao động tại Công ty TNHH TV XD TM Hải Triệu Sơn

Công ty TNHH TV XD TM Hải Triệu Sơn

Công ty TNHH TV XD TM Hải Triệu Sơn

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động tại TP.HCM được tổ chức từ ngày 22 đến 26/02/2023 tại:

  • Công trình Bệnh Viện Nội Tiết Trung Ương TP.HCM có địa chỉ tại Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM do nhà thầu xây dựng Công ty TNHH TV XD TM Hải Triệu Sơn phụ trách.
  • Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Lê Thế Quý.
  • Nội dung huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH TV XD TM Hải Triệu Sơn

Nguyễn Văn Sơn / Giám Đốc

“Nhanh chóng và bài giảng rất tuyệt vời. Cảm ơn Nam Việt đã tổ chức buổi huấn luyện an toàn lao động cho công nhân chúng tôi. Từ đó mà đội ngũ xây dựng của chúng tôi làm việc an toàn hơn.”

Trả lời