Huấn luyện an toàn lao động tại Công Ty TNHH Thiên Vương Bình Thuận

Huấn luyện an toàn lao động tại Công Ty TNHH Thiên Vương Bình Thuận

Huấn luyện an toàn lao động tại Công Ty TNHH Thiên Vương Bình Thuận được diễn ra nhằm trang bị kiến thức về các nguyên tắc an toàn lao động cho công nhân.

CÔNG TY TNHH THIÊN VƯƠNG BÌNH THUẬN

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động tại Bình Thuận được tổ chức từ ngày 09 đến 12/05/2023 tại:

  • Công Ty TNHH Thiên Vương Bình Thuận. (C54-55 Tôn Thất Tùng, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam)
  • Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Trần Thúc Tài.
  • Nội dung huấn luyện an toàn xây dựng cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

Huấn luyện an toàn lao động tại Công Ty TNHH Thiên Vương Bình Thuận

Vũ Đình Cần / Giám Đốc

“Giáo viên tích cực tương tác với công nhân, cách giảng khá luôn cuốn không bị nhàm chán. .”

Trả lời