Huấn luyện an toàn lao động tại CÔNG TY TNHH TOP SOLVENT (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH TOP SOLVENT (VIỆT NAM)

Khóa huấn luyện tại Công ty TNHH TOP SOLVENT (Việt Nam) được diễn ra nhằm trang bị kiến thức về các nguyên tắc an toàn.

CÔNG TY TNHH TOP SOLVENT (VIỆT NAM)

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động được tổ chức từ ngày 15 đến 20/04/2023 tại Công ty TNHH TOP SOLVENT (Việt Nam) – chi nhánh Hải Phòng. Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt. Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Lê Thế Quý. Nội dung huấn luyện an toàn hóa chấtvận hành thiết bị nâng nhóm 1,2,3,4.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

CÔNG TY TNHH TOP SOLVENT (VIỆT NAM)

Nguyễn Anh Huy / Giám Đốc

“Qua quá trình tìm hiểu về Nam Việt, tôi rất ấn tượng về hồ sơ năng lực của công ty. Cho đến khi sử dụng dịch vụ của các bạn, thì vượt ngoài sự mong đợi của tôi, đơn vị của các bạn rất chuyên nghiệp.”

0/5 (0 Reviews)

Trả lời