Huấn luyện an toàn lao động tại Công ty TNHH xây dựng Trang Anh

Khóa huấn luyện tại Công ty TNHH xây dựng Trang Anh được diễn ra nhằm trang bị kiến thức về các nguyên tắc an toàn.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG ANH

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động huấn luyện an toàn lao động tại Đồng Nai được tổ chức từ ngày 20 đến 26/04/2023 tại:

  • Công ty TNHH xây dựng Trang Anh. (42 đường Vũ Hồng Phô, khu 12, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)
  • Đơn vị tổ chức thực hiện khóa huấn luyện là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Giảng viên đứng lớp giảng dạy chính trong khóa huấn luyện là thầy Lê Thế Quý.
  • Nội dung huấn luyện an toàn xây dựng cho nhóm 3.

CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG

Dương Minh Thuận / Giám Đốc

“Đơn vị huấn luyện bố trí lớp học linh hoạt mà vẫn giữ được chất lượng giảng dạy. Bài giảng rất lôi cuốn và hấp dẫn.”

Trả lời