Quan trắc môi trường lao động tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BA SAO

Quan trắc môi trường lao động tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BA SAO

Buổi quan trắc môi trường lao động tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BA SAO là quá trình thu thập, đánh giá, phân tích các chỉ tiêu từ các yếu tố lao động.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BA SAO

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Hoạt động quan trắc môi trường lao động tại Tp. Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 12/10/2023 tại:

  • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BA SAO (170 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)
  • Đơn vị tổ chức thực hiện buổi quan trắc môi trường lao động là Công Ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt.
  • Chuyên viên thực hiện quan trắc chính trong buổi quan trắc môi trường lao động là Bà Phan Thị Kim Duyên.

Trả lời