Thời gian huấn luyện an toàn lao động

Thời gian huấn luyện an toàn lao động
Trang chủ > Huấn luyện an toàn lao động > Thời gian huấn luyện an toàn lao động

Thời gian huấn luyện an toàn lao động là thời lượng mà người lao động được đào tạo an toàn lao động. Thời lượng có thể ngắn, có thể dài, tùy thuộc vào lượng nội dung và đối tượng nhóm huấn luyện.

I. Thời gian huấn luyện an toàn lần đầu

Các đối tượng tham gia vào quá trình lao động cần phải huấn luyện an toàn lao động. Trong đó mỗi nhóm đối tượng cụ thể sẽ có nội dung huấn luyện khác nhau tương ứng với thời lượng đào tạo phù hợp.

Sau đây là thời gian huấn luyện an toàn lần đầu của từng nhóm:

1. Thời gian huấn luyện nhóm 1

 • Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • 8 giờ học lý thuyết về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 • 7 giờ học lý thuyết về Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
 • 1 giờ kiểm tra lý thuyết kết thúc khóa huấn luyện

Trung tâm huấn luyện an toàn sẽ phân bố thời gian thành nhiều buổi đào tạo tùy thuộc vào việc bố trí thời gian học cho công nhân viên. Nhưng thông thường, sẽ có 4 buổi huấn luyện cho nhóm 1, mỗi ngày sẽ diễn ra 2 buổi, với điều kiện là doanh nghiệp sản xuất bố trí được thời gian học liên tục.

2. Thời gian huấn luyện an toàn nhóm 2

 • Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • 8 giờ học lý thuyết về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 • 23 giờ học lý thuyết về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
 • 4 giờ học thực hành về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
 • 1 giờ kiểm tra về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
 • 6 giờ học lý thuyết về nội dung huấn luyện chuyên ngành
 • 2 giờ học thực hành về nội dung huấn luyện chuyên ngành
 • 2 giờ kiểm tra lý thuyết kết thúc khóa huấn luyện
 • 2 giờ kiểm tra thực hành kết thúc khóa huấn luyện

Trung tâm huấn luyện an toàn sẽ phân bố thời gian thành nhiều buổi đào tạo tùy thuộc vào việc bố trí thời gian học cho công nhân viên. Nhưng thông thường, sẽ có 12 buổi huấn luyện cho nhóm 2, khóa học sẽ diễn ra 6 ngày, với điều kiện là doanh nghiệp sản xuất bố trí được thời gian học liên tục.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

3. Thời gian huấn luyện an toàn nhóm 3

Thời gian huấn luyện an toàn
Các kỹ thuật viên đang trong giờ học lý thuyết của buổi huấn luyện an toàn lao động nhóm 3
 • Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • 8 giờ học lý thuyết về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 • 8 giờ học lý thuyết về kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động
 • 4 giờ học lý thuyết về nội dung huấn luyện chuyên ngành
 • 2 giờ học thực hành về nội dung huấn luyện chuyên ngành
 • 2 giờ kiểm tra lý thuyết kết thúc khóa huấn luyện

Trung tâm huấn luyện an toàn sẽ phân bố thời gian thành nhiều buổi đào tạo tùy thuộc vào việc bố trí thời gian học cho công nhân viên. Nhưng thông thường, sẽ có 6 buổi huấn luyện cho nhóm 3, khóa học sẽ diễn ra 3 ngày, với điều kiện là doanh nghiệp sản xuất bố trí được thời gian học liên tục.

4. Thời gian huấn luyện nhóm 4

 • Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • 8 giờ học lý thuyết về kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động
 • 6 giờ học thực hành về nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc
 • 2 giờ kiểm tra lý thuyết kết thúc khóa huấn luyện

Trung tâm huấn luyện an toàn sẽ phân bố thời gian thành nhiều buổi đào tạo tùy thuộc vào việc bố trí thời gian học cho công nhân viên. Nhưng thông thường, sẽ có 4 buổi huấn luyện cho nhóm 4, khóa học sẽ diễn ra 2 ngày, với điều kiện là doanh nghiệp sản xuất bố trí được thời gian học liên tục.

5. Thời gian huấn luyện an toàn nhóm 5

 • Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • 8 giờ học lý thuyết về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 • 7 giờ học lý thuyết về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
 • 1 giờ kiểm tra lý thuyết kết thúc khóa huấn luyện

Trung tâm huấn luyện an toàn sẽ phân bố thời gian thành nhiều buổi đào tạo tùy thuộc vào việc bố trí thời gian học cho công nhân viên. Nhưng thông thường, sẽ có 4 buổi huấn luyện cho nhóm 5, khóa học sẽ diễn ra 2 ngày, với điều kiện là doanh nghiệp sản xuất bố trí được thời gian học liên tục.

6. Thời gian huấn luyện nhóm 6

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung thêm với thời gian huấn luyện như sau:

 • Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • 3 giờ học lý thuyết về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên
 • 1 giờ kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

Thông thường, nhóm 6 sẽ được huấn luyện gói gọn trong 1 buổi.


II. Thời hạn sử dụng của chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động

Quy định về thời hạn cấp chứng chỉ an toàn lao động được nêu tại điều 25 nghi định 44/2016/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung tại nghị định 140/2018/NĐ-CP

Thời gian huấn luyện an toàn lao động
Thời hạn của các chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động thông thường từ 1 đến 2 năm
 1. Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn có thời hạn 02 năm.
 2. Riêng nhóm 4, hạn sử dụng của sổ theo dõi người được huấn luyện nhóm 4 là 1 năm được quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 44/2016/NĐ-CP
 3. Trong vòng 30 ngày, trước khi Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn, sổ theo dõi người được huấn luyện nhóm 4 hết hạn, người sử dụng lao động lập danh sách những người được cấp kèm theo kết quả huấn luyện hoặc giấy tờ chứng minh việc cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 44/2016/NĐ-CP gửi tổ chức huấn luyện hoặc doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn lao động định kỳ theo quy định tại Điều 26 và Điều 29 Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Nếu kết quả huấn luyện đạt yêu cầu thì được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn, sổ theo dõi người được huấn luyện nhóm 4 mới theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Tìm hiểu chi tiết về các loại chứng chỉ an toàn lao động

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG


III. Thời gian huấn luyện an toàn lao động định kỳ

Trước khi chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động hết hạn, người lao động nếu muốn cấp lại thì phải trải qua khóa đào tạo an toàn lao động định kỳ, với thời gian huấn luyện an toàn định kỳ bằng ít nhất 50% thời gian huấn luyện an toàn lần đầu.

Việc huấn luyện an toàn lao động định kỳ chính là nhắc nhở người lao động luôn đề cao cảnh giác với các mối nguy hiểm tiềm ẩn, làm việc đúng quy trình an toàn, nhận biết và có khả năng phòng ngừa rủi ro trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, khóa huấn luyện định kỳ còn giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu sự lơ là, mất cảnh giác trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động.

Bình luận cho bài viết

 1. Avatar
  hoamaicontrusterdn đã bình luận:

  Nam Việt tư vấn cho tôi rất nhiệt tình, giải đáp thắc mắc của tôi một cách chu đáo. Về điều này thôi là đã muốn sử dụng dịch vụ của trung tâm huấn luyện rồi.

 2. Avatar
  vanhieutran2306 đã bình luận:

  Bài giảng của thầy rất tuyệt vời, ngồi nghe mà lôi cuốn lắm nha. Công tác tổ chức lớp học cũng chu đáo nữa, nếu lần sau mà tôi có nhu cầu huấn luyện an toàn chắc chắn tôi sẽ tìm đến Nam Việt.

Trả lời