Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hay còn gọi là Chứng chỉ an toàn là mẫu thiết kế được ban hành trong nghị định 44/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2016. Giấy chứng nhận huấn luyện atlđ được cấp cho người lao động thuộc nhóm 1, 2, 5, 6 sau khi hoàn thành khóa đào tạo an toàn vệ sinh lao động. Đôi khi nhiều người lầm tưởng và gọi chứng chỉ này như một thẻ an toàn nhóm 1,2,5,6

1. Quy cách thiết kế giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1,2,5,6

Mẫu giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được mô tả quy cách chi tiết tại mẫu 08 phụ lục II nghị định Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Theo đó, quy cách của mẫu giấy được quy định như sau:

 • Kích thước của mẫu giấy chứng nhận là 13 cm x 19cm
 • Mặt ngoài của giấy chứng nhận có nền là màu xanh da trời
 • Trang 1 (phía bên phải của mặt ngoài) phải có khung viền và nội dung thể hiện như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 • Trang 4 (phía bên trái của mặt ngoài) phải có khung viền và nội dung thể hiện như sau:

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

1- Xuất trình giấy khi được người có thẩm quyền yêu cầu.

2- Không được tẩy xóa, sửa chữa, tự ghi vào Giấy chứng nhận.

3- Không được cho người khác mượn.

4- Khi thất lạc phải báo ngay cho Tổ chức huấn luyện nơi cấp Giấy chứng nhận.

5- Trước khi Giấy chứng nhận huấn luyện hết hạn trong vòng 30 ngày, người được cấp phải tham dự huấn luyện định kỳ để được cấp Giấy chứng nhận mới.

 • Về màu sắc của khung viền và nội dung thì trong nghị định nghị định 44/2016/NĐ-CP không quy định.
Mặt trước Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
 • Mặt trong của giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động không quy định màu sắc nền.
 • Trang 2 (phía bên trái của mặt trong) phải có khung viền và nội dung thể hiện như sau:

GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Số:…………………

Ảnh màu

3cm x 4cm

1. Họ và tên: …………………………………………………………….

2. Nam Nữ: ………………………………………………………………

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………..

4. Quốc tịch: … Số CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu ………

5. Chức vụ: ………………….. Đối tượng huấn luyện: nhóm 1 / nhóm 2 / nhóm 5 / nhóm 6

6. Đơn vị công tác ……………………………………………………..

7. Đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày … tháng … năm ….. đến ngày … tháng …. năm …….

8. Kết quả đạt loại: ………………………………………….

9. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.Từ ngày …tháng …năm ….. đến ngày …tháng … năm ………

……. ngày ….. tháng ….. năm ….

Người cấp giấy chứng nhận

(Ký tên, đóng dấu)

 • Trang 3 (phía bên phải của mặt trong) phải có khung viền và nội dung thể hiện như sau:

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

2. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

Mặt sau Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
 • Giấy chứng nhận an toàn lao động có giá trị khi được người đứng đầu đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ký tên và đóng dấu. Ngoài ra còn phải có giáp lai ảnh màu 3×4 cm của người được huấn luyện.

Xem thêm các loại Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động khác.


2. Các chức vụ thuộc các nhóm được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Các chức danh và vị trí có thể thuộc nhóm 1,2,5,6 chỉ mang tính tương đối, cho nên cũng còn tùy thuộc vào tính chất công việc mà người lao động đảm nhiệm thì mới có thể xác định đúng nhóm cần huấn luyện và sau đây là các chức vụ và vị trí công tác thường xuyên được huấn luyện an toàn lao động của các nhóm

a. Nhóm 1

 • Trưởng trạm, Trưởng phòng, Phó phòng, Trưởng nhóm, Trưởng khối, Trưởng đoàn, Trưởng chi nhánh.
 • Trưởng bộ phận, Trưởng ban, Phó trưởng, Trợ lý giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Tổng giám đốc.
 • Quản lý, quản đốc, quản công, Phó quản lý, Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng…

b. Nhóm 2

 • Cán bộ an toàn, giám sát an toàn, chỉ huy phó, cán bộ kỹ thuật, cán bộ ME, cán bộ phụ trách an toàn lao động
 • Cán bộ QA/QC, cán bộ QS, cán bộ quan trắc, chủ nhiệm, chuyên gia, chuyên gia dự án, chuyên viên.
 • Cố vấn kỹ thuật, đội trưởng, giám sát chất lượng, giám sát chuyên môn, giám sát công trình, giám sát hạ tầng
 • Kỹ sư, kỹ thuật, kỹ sư giám sát, kỹ sư ME, kỹ sư MEP, kỹ sư thiết kế, kỹ sư trắc đạc, phiên dịch viên, quản đốc…

c. Nhóm 5

 • Bác sĩ, Cán bộ y tế, Nhân viên y tế, Y tá…

d. Nhóm 6

 • An toàn vệ sinh viên, tổ trưởng, đội trưởng, trưởng ca, chuyền trưởng…

3. Quy định về cấp chứng chỉ an toàn nhóm 1,2,5,6

 • Đối tượng được cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 1,2,5,6 phải là người thuộc nhóm 1,2,5,6 được nêu chi tiết trong điều 17 nghị định 44/2016/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung trong Nghị định 140/2018/NĐ-CP.
 • Người thuộc nhóm 1,2,5,6 phải được huấn luyện an toàn lao động bởi người có trình độ đại học trở lên, ít nhất 3 đến 4 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Khóa huấn luyện an toàn lao động phải đạt thời gian huấn luyện theo quy định cho từng nhóm cụ thể, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra
 • Người lao động phải thực hiện bài thi kiểm tra về nội dung an toàn sau khi được huấn luyện an toàn lao động. Đồng thời, kết quả làm bài kiểm tra của người lao động phải đạt trên 80%
 • Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được cấp bởi trung tâm huấn luyện an toàn lao động đã được cấp GIẤY CHỨNG NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG bởi Cục An Toàn của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã hội.

Lưu ý: Đối với nhóm 6 trước khi tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động và được cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh viên thì người lao động sẽ phải hoàn thành khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thuộc một trong các nhóm còn lại.


4. Hạn sử dụng của giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động nhóm 1,2,5,6 có thời hạn 02 năm.Trong vòng 30 ngày, trước khi Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động hết hạn, người sử dụng lao động lập danh sách những người được cấp kèm theo kết quả huấn luyện hoặc giấy tờ chứng minh việc cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 44/2016/NĐ-CP này gửi tổ chức huấn luyện hoặc doanh nghiệp tự huấn luyện theo quy định tại Điều 26 và Điều 29 Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Nếu kết quả huấn luyện đạt yêu cầu thì được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện mới theo quy định.


5. Chất liệu phôi và công nghệ cấp chứng chỉ

Chính vì thời hạn sử dụng của chứng chỉ an toàn nhóm 1 đến 2 năm mà tại An Toàn Nam Việt đã đầu tư về mặt kỹ thuật in, cấp phát phôi cho người lao động bằng công nghệ in hiện đại và chất liệu giấy in đạt chuẩn quốc tế như sau:

 • Phôi được in bằng giấy Couche Matt: bề mặt giấy mịn, láng mờ, chống chói nên sẽ không gây mỏi mắt. Định lượng mỏng nhất là 220gsm, chuyên dùng với công nghệ in phun màu tiên tiến nhất hiện nay, phục vụ cho các đối tượng in ấn có cực sắc nét và tinh vi, giữ màu theo thời gian rất dài. Nhập khẩu trực tiếp từ singapore với công nghệ sản xuất của mỹ.
 • Mực in được dùng từ dòng mang thương hiệu Nhật Mitsubishi, mực in siêu mịn, ít chì, ít thải, chất lượng mực cực tốt, lưu màu lâu theo thời gian, tương thích sinh học và an toàn sức khỏe con người. Loại mực này được nhập khẩu trực tiếp từ nhật bản với công nghệ sản xuất tiên tiến.
 • Công nghệ in ấn từ máy in phun màu EPSON L1800 có độ phân giải lên đến 5760 x 1440 dpi, giúp cho ra hình ảnh với độ chi tiết cao, sắc nét. Máy được nhập khẩu từ indonesia công nghệ sản xuất nhật bản.

Tham khảo bảng báo giá dịch vụ huấn luyện an toàn lao động


6. Lợi ích khi sở hữu giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1,2,5,6 cung cấp cho người lao động những lợi ích tuyệt vời khi hoàn thành các khóa huấn luyện được quy định tại Nghị Định 44/2016/NĐ – CP về công tác An toàn vệ sinh lao động như sau:

 • Anh Chị nhóm 1,2,5,6 có thể nhận biết được các yếu tố nguy hiểm, có hại, các nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn lao động từ đấy có biện pháp phòng tránh và giảm thiểu.
 • Nắm được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới
 • Biết cách tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Có được các phương pháp triển khai cải thiện điều kiện lao động.
 • Nâng cao được ý thức về công tác an toàn. Từ đó hạn chế được các tai nạn lao động xảy ra, góp phần thúc đẩy phát triển và giảm chi phí cho doanh nghiệp.
 • Quá trình sản xuất không bị gián đoạn sẽ giúp tăng năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm.
 • Chứng chỉ atlđ giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định về luật an toàn lao động và không có trở ngại về pháp lý.
 • Tạo ra uy tín và sự chuyên nghiệp về mọi mặt, từ đó nâng tầm thương hiệu cho quý doanh nghiệp.
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối thủ hoạt động trong cùng ngành nghề.

7. Làm sao để được cấp chứng chỉ an toàn nhóm 1,2,5,6

Tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2, 5, 6 tại An Toàn Nam Việt

99,000 
99,000 
99,000 
99,000 

8. Đơn vị nào có năng lực cấp được giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động

An Toàn Nam Việt tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn lao động uy tín, chuyên nghiệp và đúng quy định pháp luật. Công ty chúng tôi đã được Cục An Toàn của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã hội kiểm tra và cấp giấy phép hoạt động theo số 95/2020/GCN. Điều đó càng củng cố thêm vững chắc năng lực hoạt động huấn luyện an toàn lao động của chúng tôi.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện Huấn luyện an toàn lao động

Đến nay, An toàn Nam Việt đã đào tạo huấn luyện an toàn lao động cho hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh miền nam nói chung. An Toàn Nam Việt có đủ năng lực, sự chuyên nghiệp, quy trình giảng dạy chặt chẽ, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong trong lĩnh vực đào tạo an toàn, chính vì thế mà đã được các doanh nghiệp tin tưởng và chọn đồng hành.Dịch huấn luyện an toàn lao động của An Toàn Nam Việt được các khách hàng tin tưởng sử dụng và để lại những phải hồi tích cực. Sau đây là những ưu điểm của An Toàn Nam Việt mà chúng tôi tin là có thể đem đến sự hài lòng cho quý Anh Chị:

 • Chi phí Huấn luyện cạnh tranh nhưng chất lượng huấn luyện vẫn được đảm bảo.
 • Lịch tổ chức Huấn luyện linh động với tình hình sản xuất của Công ty doanh nghiệp.
 • Thủ tục hồ sơ cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1, 2, 5, 6 nhanh chóng, đúng quy định của Pháp luật.
 • Giảng viên huấn luyện là những người có nhiều kinh nghiệm lâu năm trong nghề.
 • Những bài giảng được biên soạn phù hợp với công tác an toàn lao động tại các Doanh nghiệp.
 • An Toàn Nam Việt làm việc tận tâm, chuyên nghiệp để hỗ trợ cho khách hàng chính xác, và nhanh nhất.


9. Xem chi tiết bộ tài liệu an toàn lao động nhóm 1,2,5,6


10. Làm bài kiểm tra huấn luyện an toàn lao động nhóm 1,2,5,6

5/5 (25 Reviews)

Bình luận cho bài viết

 1. Avatar
  hoamaicontrusterdn đã bình luận:

  Nam Việt tư vấn cho tôi rất nhiệt tình, giải đáp thắc mắc của tôi một cách chu đáo. Về điều này thôi là đã muốn sử dụng dịch vụ của trung tâm huấn luyện rồi.

 2. Avatar
  vanhieutran2306 đã bình luận:

  Bài giảng của thầy rất tuyệt vời, ngồi nghe mà lôi cuốn lắm nha. Công tác tổ chức lớp học cũng chu đáo nữa, nếu lần sau mà tôi có nhu cầu huấn luyện an toàn chắc chắn tôi sẽ tìm đến Nam Việt.

Trả lời