Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

99,000 

Lưu ý: Giá trên đây được tính cho một người, giá có thể biến động tùy vào số lượng học viên tham gia khóa học và tùy vào vận động của thị trường, để được hỗ trợ chính xác hơn về giá xin tham khảo bảng báo giá hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn của chúng tôi.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 là một khóa học trang bị các kiến thức an toàn cho người cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách, người làm công tác an toàn tại doanh nghiệp. Theo đó, nội dung huấn luyện an toàn lao động chủ yếu tập trung chuyên sâu vào nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung huấn luyện chuyên ngành.