Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

99,000 

Lưu ý: Giá trên đây được tính cho một người, giá có thể biến động tùy vào số lượng học viên tham gia khóa học và tùy vào vận động của thị trường, để được hỗ trợ chính xác hơn về giá xin tham khảo bảng báo giá hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn của chúng tôi.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 là một khóa học trang bị kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên thuộc nhóm 6. Theo đó, Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên trước đó đã được huấn luyện nội dung an toàn, vệ sinh lao động cơ bản theo quy định tại khoản 6 điều 18 nghị định 44/2016/NĐ-CP.