An toàn lao động khi làm việc với hóa chất

Câu 1: có mấy loại hóa chất trong sản xuất

Câu 2: hãy cho biết quy định tại hệ thống GHS ghi yếu tố nhãn cho hóa chất Việt Nam theo TT04/2012 có mấy loại nhãn cảnh báo

Câu 3: người lao động có mấy nghĩa vụ và mấy quyền luật ATVSLĐ năm 2015

Câu 4: sự độc hại của hoát chất phụ thuộc các yếu tố nào sau đây

Câu 5: hóa chất khi vào cơ thể người, qua mấy con đường và thải ra qua mấy con đường

Câu 6: trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ khi làm việc với hóa chất

Câu 7: nội dung bắt buộc phải thể hiện trên phiếu an toàn hóa chất phụ lục 17/TT28/2010 Bộ Công Thương ban hành gồm mấy nội dung

Câu 8: an toàn trong bảo quản kho hóa chất theo TCVN 5507-2002 là

Câu 9: trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được xem là nguyên nhân gây tai nạn lao động

Câu 10: Các yếu tố nhãn cho chất độc có mấy loại

Câu 11: nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hóa chất gồm mấy nội dung

Câu 12: các yếu tố nhãn cho chất nổ có mấy loại

Câu 13: yếu tố nhãn đối với chất lỏng dễ cháy có mấy loại

Câu 14: tác hại của hóa chất đối với cơ thể người

Trả lời