An toàn lao động nhóm 4 (đề số 1)

Họ và tên
Email
Đơn vị công tác
Câu 1: Mục đích của công tác Bảo hộ lao động

Câu 2: Nội dung chính của công tác bảo hộ lao động

Câu 3: Quyền lợi người lao động được quy định như thế nào trong Luật ATVSLĐ 2015.

Câu 4: Tai nạn lao động là gì?

Câu 5: Khi phát hiện thấy nơi làm việc có nguy cơ gây mất an toàn lao động hoặc có thể gây bệnh nghề nghiệp chúng ta phải lm gì?

Câu 6: Thiết bị che chắn nhằm mục đích

Câu 7: Những thói quen nào nên có khi làm việc với hóa chất

Câu 8: Các yếu tố có hại trong lao động

Câu 09: Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động nhằm để

Câu 10: Trang bị bảo hộ cá nhân là để nhằm mục đích gì?

Trả lời