An toàn lao động trong môi trường cơ khí

Họ và tên
Email
Đơn vị công tác
Câu 1: Mục đích của công tác an toàn - vệ sinh lao động là gì?

Câu 2: Theo Bộ luật lao động 2012 ngày 18/6/2012, người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ trong công tác AT- VSLĐ?

Câu 3: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật:

Câu 4: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động 2012 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc:

Câu 5: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 6: NLĐ khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 7: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn.

Câu 8: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để:

Câu 9: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ:

Câu 10: Trong quy định an toàn lao động, người lao động được sử dụng và vận hành thiết bị là:

Câu 11: Đối với hàn cắt cần thiết phải?

Câu 12: Những điều cần tránh khi vận hành xe nâng ?

Câu 13: Những nguyên nhân gây ra tai nạn điện:

Câu 14: Khi thiết bị đang hoạt động, thấy cần phải sửa chữa hoặc vệ sinh. Người vận hành sẽ:

Câu 15: Khi sử dụng máy mài, máy cắt cầm tay, máy khoan, máy gia công gỗ và kim loại cần phải có biện pháp nào phòng tránh tai nạn:

Câu 16: Không gian hàn phải?

Câu 17: Biện pháp làm việc trong môi trường có tiếng ồn và rung

Câu 18: Biện pháp đề phòng tai nạn trong các cơ cấu truyền chuyển động

Câu 19: Cách cấp cứu người khi bị điện giật

Câu 20: Một công nhân đang vận hành máy không may bị điện giật, sau khi nạn nhân được tách ra khỏi nguồn điện, nạn nhân đang trong tình trạng ngừng thở ngừng tim, người cấp cứu viên cần:

Trả lời