An toàn vệ sinh lao động trong bếp ăn công nghiệp

Câu 1: mục đích của công tác an toàn - vệ sinh lao động là gì?

Câu 2: Theo luật An toàn VSLĐ người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 3: Khi người lao động bị TNLĐ do lỗi của NSDLĐ gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 4: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 5: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 6: NLĐ khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 7: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn.

Câu 8: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để:

Câu 9: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ:

Câu 10: Trong quy định an toàn lao động, người lao động được sử dụng và vận hành thiết bị là

Câu 11: Nguyên nhân gây ra tai nạn trong nhà bếp là gì?

Câu 12: Cần làm gì khi vận hành bếp ga Công nghiệp?

Câu 13: Những nguyên nhân gây ra tai nạn khi vận hành thiết bị khí:

Câu 14: Khi thiết bị đang hoạt động, thấy cần phải sửa chữa hoặc vệ sinh. Người vận hành sẽ:

Câu 15: Khi xảy ra sự cố cháy nổ trong bếp ăn cần làm gì?

Câu 16: Nguyên nhân gây ra tai nạn khi sử dụng bếp ga

Câu 17: Khi sự cố cháy xảy ra do khí ga sử dụng phương tiện chữa cháy nào?

Câu 18: Nguyên tắc 5S trong hoạt động ở bếp ăn tập thể được hiểu thế nào là đúng

Câu 19: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 20: Một công nhân đang vận hành máy xay thịt không may bị điện giật, sau khi nạn nhân được tách ra khỏi nguồn điện, nạn nhân đang trong tình trạng ngừng thở ngừng tim, người cấp cứu viên cần:

Trả lời