Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động chế biến tổ yến (Bird's nest)

Câu 1: Khi làm việc trong khu vực thu hoạch tổ yến, nguy cơ nào sau đây KHÔNG phải là mối quan tâm chính về an toàn?

Câu 2: Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) nào BẮT BUỘC phải sử dụng khi thu hoạch tổ yến?

Câu 3: Quy trình nào sau đây là QUAN TRỌNG NHẤT để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm do tổ yến?

Câu 4: Tai nạn phổ biến nhất trong ngành chế biến tổ yến là gì?

Câu 5: Hóa chất nào sau đây KHÔNG được sử dụng trong chế biến tổ yến?

Câu 6: Khi sử dụng hóa chất trong chế biến tổ yến, điều quan trọng nào sau đây KHÔNG cần lưu ý?

Câu 7: Máy móc nào sau đây CÓ THỂ được sử dụng để chế biến tổ yến?

Câu 8: Quy định nào sau đây là SAI về lưu trữ tổ yến?

Câu 9: Ai CÓ TRÁCH NHIỆM đảm bảo an toàn tại nơi làm việc chế biến tổ yến?

Câu 10: Khóa huấn luyện an toàn lao động về chế biến tổ yến NÊN bao gồm những nội dung nào?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời