Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất bột ngọt (MSG)

Câu 1: Trong quá trình sản xuất bột ngọt, nguy cơ gây bỏng cao nhất xuất hiện ở giai đoạn nào?

Câu 2: Khi làm việc với máy khuấy trong khu vực nấu và cô đặc, biện pháp an toàn nào sau đây là KHÔNG cần thiết?

Câu 3: Khi xảy ra sự cố rò rỉ khí amoniac trong khu vực sản xuất, người lao động cần thực hiện những biện pháp nào sau đây?

Câu 4: Chất nào sau đây KHÔNG được sử dụng để khử độc sàn nhà bị nhiễm axit clohydric?

Câu 5: Khi vận hành xe nâng trong nhà kho chứa nguyên liệu, người lái cần lưu ý những gì?

Câu 6: Trang bị bảo hộ lao động nào sau đây là KHÔNG cần thiết cho công nhân làm việc tại khu vực lọc và tách chiết?

Câu 7: Nguy cơ ngộ độc do hít phải bụi bột ngọt có thể xảy ra trong giai đoạn nào sau đây?

Câu 8: Sau khi làm việc với hóa chất, biện pháp nào sau đây là KHÔNG cần thiết để đảm bảo an toàn?

Câu 9: Trong tình huống khẩn cấp tại nhà máy sản xuất bột ngọt, người lao động cần tuân thủ những quy định nào?

Câu 10: Khi sử dụng bình cứu hỏa, cần lưu ý những gì để đảm bảo hiệu quả chữa cháy?

Câu 11: Mục đích của công tác an toàn - vệ sinh lao động là gì?

Câu 12: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 15: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 18: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 19: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 20: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Trả lời