Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất đồng hồ (watch)

Câu 1: Trong quá trình sản xuất đồng hồ, việc đeo găng tay làm việc có thể làm tăng nguy cơ gì?

Câu 2: Trong môi trường sản xuất đồng hồ, nguyên nhân chính gây tai nạn là gì?

Câu 3: Những điều sau đây không nên làm khi làm việc với máy móc sản xuất đồng hồ, trừ

Câu 4: Quy trình an toàn nào sau đây là CẦN THIẾT để thực hiện trước khi sử dụng máy hàn laser trong sản xuất đồng hồ?

Câu 5: Các cấp độ bảo vệ an toàn của máy móc trong sản xuất đồng hồ được xác định bởi

Câu 6: Khi di chuyển các vật liệu nặng trong sản xuất đồng hồ, biện pháp an toàn nào sau đây là QUAN TRỌNG NHẤT để tránh chấn thương?

Câu 7: Trong trường hợp cần sử dụng hóa chất trong sản xuất đồng hồ, nhân viên nên

Câu 8: Để đảm bảo an toàn khi thực hiện các công việc sửa chữa máy móc sản xuất đồng hồ, nhân viên cần

Câu 9: Trong môi trường sản xuất đồng hồ, nhân viên nên được đào tạo về

Câu 10: Quy trình an toàn nào sau đây là QUAN TRỌNG NHẤT để thực hiện sau khi tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm trong sản xuất đồng hồ?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời