Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động vận hành máy nghiền xi măng

Câu 1: Khi nào cần tiến hành bảo dưỡng máy nghiền xi măng định kỳ?

Câu 2: Mục đích chính của việc sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động khi vận hành máy nghiền xi măng là gì?

Câu 3: Khi phát hiện thấy máy nghiền xi măng có dấu hiệu hư hỏng, người vận hành cần làm gì?

Câu 4: Trong trường hợp máy nghiền xi măng bị kẹt, điều gì là cần thiết để giải quyết tình huống này?

Câu 5: Theo quy định an toàn, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa người vận hành và máy nghiền xi măng đang hoạt động là bao nhiêu?

Câu 6: Khi nào cần sử dụng hệ thống khóa an toàn khi bảo dưỡng máy nghiền xi măng?

Câu 7: Trong trường hợp xảy ra tai nạn khi vận hành máy nghiền xi măng, người vận hành nên làm gì đầu tiên?

Câu 8: Cảnh báo nào sau đây không xuất hiện trên bảng điều khiển của máy nghiền xi măng?

Câu 9: Sau khi hoàn thành công việc vận hành máy nghiền xi măng, người vận hành cần thực hiện những công việc nào?

Câu 10: Ai là người chịu trách nhiệm chính về việc đảm bảo an toàn khi vận hành máy nghiền xi măng?

Câu 11: Mục đích của công tác an toàn - vệ sinh lao động là gì?

Câu 12: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 15: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 18: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 19: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 20: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Trả lời