Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất ống nước pvc (PVC pipe)

Câu 1: Trong quá trình sản xuất ống nước PVC, việc nào sau đây là không nên làm?

Câu 2: Trong môi trường sản xuất ống nước PVC, điều gì là ưu tiên hàng đầu?

Câu 3: Trong quá trình sản xuất ống nước PVC, nguy cơ chính nào có thể xảy ra do sử dụng hóa chất?

Câu 4: Để đảm bảo an toàn cho nhân viên trong quá trình vận hành máy móc sản xuất ống nước PVC, điều gì là cần thiết?

Câu 5: Trong quá trình sản xuất ống nước PVC, lỗi nào sau đây là nguy hiểm nhất?

Câu 6: Trong môi trường sản xuất ống nước PVC, quy trình nào dưới đây không nên làm để đảm bảo an toàn?

Câu 7: Trong quá trình sản xuất ống nước PVC, lựa chọn nào dưới đây là phù hợp nhất để xử lý chất thải?

Câu 8: Trong môi trường sản xuất ống nước PVC, điều gì là cần thiết để giảm nguy cơ tai nạn lao động?

Câu 9: Trong quá trình sản xuất ống nước PVC, điều gì cần làm để bảo vệ môi trường?

Câu 10: Trong môi trường sản xuất ống nước PVC, việc nào sau đây là cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm?

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 12: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 13: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 14: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 18: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Trả lời