Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khai thác dầu thô (crude oil)

Câu 1: Trong môi trường làm việc khai thác dầu thô, việc đeo gì là bắt buộc để bảo vệ đôi mắt của bạn?

Câu 2: Khi làm việc gần các máy nén khí trong nhà máy dầu thô, điều gì là cần thiết để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ?

Câu 3: Trong trường hợp sự cố cháy nổ, điểm hội tụ của nhân viên là gì?

Câu 4: Để đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao tại nhà máy dầu thô, bạn nên làm gì?

Câu 5: Trong trường hợp xảy ra rò rỉ dầu thô, nhân viên nên làm gì trước tiên?

Câu 6: Khi làm việc gần các máy móc hoạt động, điều gì là cần thiết để tránh tai nạn?

Câu 7: Làm thế nào để xử lý một vết bỏng do tiếp xúc với dầu thô?

Câu 8: Trong quá trình thay đổi các ống dẫn dầu thô, điều gì là cần thiết để đảm bảo an toàn?

Câu 9: Trong trường hợp sự cố dầu thô tràn ra ngoài, điều nào quan trọng nhất mà nhân viên cần làm?

Câu 10: Trong trường hợp phát hiện lửa hoặc sự cố khẩn cấp, bạn nên làm gì trước tiên?

Câu 11: Mục đích của công tác an toàn - vệ sinh lao động là gì?

Câu 12: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 15: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 18: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 19: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 20: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Trả lời