Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất kính cường lực (tempered glass)

Câu 1: Trong quá trình gia nhiệt kính để tôi luyện, yếu tố nào sau đây KHÔNG ảnh hưởng đến chất lượng kính thành phẩm?

Câu 2: Khi vận chuyển kính cường lực bằng xe nâng, cần lưu ý điều gì sau đây để đảm bảo an toàn?

Câu 3: Khi cắt kính cường lực, cần sử dụng loại lưỡi cắt nào sau đây?

Câu 4: Trong trường hợp kính cường lực bị vỡ, công nhân cần thực hiện biện pháp nào đầu tiên?

Câu 5: Khi làm việc với hóa chất trong quá trình sản xuất kính cường lực, công nhân cần tuân thủ quy định nào sau đây?

Câu 6: Thiết bị bảo hộ lao động nào sau đây KHÔNG cần thiết khi làm việc với máy cắt kính cường lực?

Câu 7: Ký hiệu nào sau đây cảnh báo nguy hiểm do điện cao áp?

Câu 8: Sau khi hoàn thành công việc, công nhân cần thực hiện hành động nào sau đây để đảm bảo an toàn khu vực làm việc?

Câu 9: Khi làm việc trong môi trường có tiếng ồn lớn, công nhân cần sử dụng thiết bị bảo hộ nào để bảo vệ thính giác?

Câu 10: Theo quy định an toàn lao động, công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất kính cường lực cần được huấn luyện về an toàn lao động bao lâu một lần?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời