Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khai thác quặng bôxít

Câu 1: Trong quá trình khai thác quặng bôxít, mặc định nên đeo gì để bảo vệ đôi mắt của bạn?

Câu 2: Khi làm việc gần các thiết bị cơ điện, điều gì là cần thiết để tránh tai nạn?

Câu 3: Trong trường hợp khẩn cấp, điều gì là quan trọng nhất để nhân viên biết?

Câu 4: Khi làm việc gần máy móc chạy, bạn nên

Câu 5: Trong trường hợp cảm thấy chóng mặt hoặc khó thở trong khu vực làm việc, điều gì bạn nên làm đầu tiên?

Câu 6: Trong quá trình di chuyển trên mặt sàn nhà máy, điều gì là cần thiết để tránh tai nạn?

Câu 7: Khi làm việc gần các chất hóa học, điều gì là cần thiết để bảo vệ?

Câu 8: Trong trường hợp có âm thanh lớn và nhiều, điều gì là cần thiết để bảo vệ thính giác?

Câu 9: Khi làm việc gần khu vực đào đất hoặc lún, điều gì là cần thiết để tránh nguy hiểm?

Câu 10: Trong trường hợp phát hiện người khác gặp nạn trong khu vực làm việc, bạn nên

Câu 11: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 12: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 13: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 14: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 18: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 19: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 20: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Trả lời