Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khai thác quặng thorium

Câu 1: Trong quá trình khai thác quặng thorium, việc sử dụng thiết bị bảo hộ nào sau đây là cần thiết nhất để bảo vệ sức khỏe của công nhân?

Câu 2: Theo quy định an toàn, những ai được phép tiếp cận khu vực khai thác quặng thorium?

Câu 3: Trong trường hợp phát hiện sự cố về an toàn lao động tại nhà máy khai thác thorium, công nhân nên làm gì đầu tiên?

Câu 4: Để tránh nguy cơ phóng xạ từ quặng thorium, công nhân nên tuân thủ các biện pháp an toàn nào sau đây?

Câu 5: Trong quá trình xử lý quặng thorium, nhân viên cần làm gì để giảm nguy cơ nhiễm phóng xạ?

Câu 6: Công đoạn nào sau đây đặt ra nguy hiểm nhiều nhất đối với sức khỏe của công nhân trong nhà máy khai thác quặng thorium?

Câu 7: Trong trường hợp có dịch vụ y tế khẩn cấp cần thiết tại nhà máy khai thác thorium, công nhân nên liên hệ ai?

Câu 8: Để tránh tai nạn hóa học trong quá trình làm việc với quặng thorium, công nhân cần làm gì sau khi tiếp xúc với hóa chất?

Câu 9: Trong quá trình vận chuyển quặng thorium, công nhân cần chú ý đặc biệt đến điều gì?

Câu 10: Trong quá trình xử lý quặng thorium, công nhân cần thực hiện kiểm tra an toàn như thế nào?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời