Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khi vận hành cẩu thùng

Câu 1: Những yếu tố thời tiết nào có thể ảnh hưởng đến việc vận hành cẩu thùng?

Câu 2: Nguy cơ chính khi làm việc ở độ cao với cẩu thùng là gì?

Câu 3: Điều gì là cần thiết để đảm bảo an toàn khi vận hành cẩu thùng trong không gian hẹp?

Câu 4: Mục đích của việc huấn luyện an toàn lao động là gì?

Câu 5: Điều gì có thể làm giảm tầm nhìn của người vận hành cẩu thùng?

Câu 6: Tại sao cần kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng cơ chế nâng hạ của cẩu thùng?

Câu 7: Nguy cơ chính khi vận hành cẩu thùng trong môi trường có chất ô nhiễm là gì?

Câu 8: Điều gì ảnh hưởng đến khả năng điều khiển chính xác của cẩu thùng?

Câu 9: Làm thế nào để giảm thiểu nguy cơ rơi từ độ cao khi làm việc trên cẩu thùng?

Câu 10: Tại sao cần đào tạo nhân viên về kiến thức an toàn lao động khi vận hành cẩu thùng?

Câu 11: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 12: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 13: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 14: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 18: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 19: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 20: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Trả lời