Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khi vận hành xe nâng người (Boom Lifts)

Câu 1: Điều gì làm tăng nguy cơ rơi từ độ cao khi làm việc trên xe nâng người?

Câu 2: Nguy cơ va chạm với vật dụng khác trên xe nâng người là do điều gì?

Câu 3: Điều gì có thể gây ra sự mất kiểm soát của xe nâng người?

Câu 4: Nguy cơ điện giật trong vận hành xe nâng người xuất hiện khi?

Câu 5: Chiến lược phòng ngừa nào được đề cập để đảm bảo an toàn khi vận hành xe nâng người?

Câu 6: Đối với điều kiện thời tiết, điều gì làm tăng nguy cơ trượt và rơi từ độ cao khi làm việc trên xe nâng người?

Câu 7: Môi trường làm việc hẹp hòi như trong các nhà xưởng đòi hỏi điều gì?

Câu 8: Tình trạng kỹ thuật nào của xe nâng người ảnh hưởng đến độ tin cậy của xe?

Câu 9: Điều gì ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của xe nâng người?

Câu 10: Tư duy an toàn là khả năng gì của người lao động?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời