Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khi vận hành máy cắt để bàn

Câu 1: Thời tiết ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất và độ chính xác của máy cắt kim loại?

Câu 2: Yếu tố nào sau đây không phải là mối nguy hiểm khi vận hành máy cắt kim loại?

Câu 3: Việc kiểm tra định kỳ máy cắt kim loại tập trung vào bộ phận nào sau đây?

Câu 4: Khi vận hành máy cắt kim loại, nhân viên cần tuân thủ quy tắc nào để đảm bảo an toàn?

Câu 5: Điều kiện nào sau đây không ảnh hưởng đến việc vận hành máy cắt kim loại?

Câu 6: Yếu tố nào không được coi là chiến lược phòng ngừa mối nguy khi vận hành máy cắt kim loại?

Câu 7: Tại sao việc đào tạo kiến thức an toàn cho nhân viên vận hành máy cắt kim loại là cần thiết?

Câu 8: Yếu tố nào cần được kiểm tra để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ của máy cắt kim loại?

Câu 9: Tình trạng kỹ thuật nào không ảnh hưởng đến độ chính xác của máy cắt kim loại?

Câu 10: Quy trình nào sau đây không phải là một biện pháp khẩn cấp khi vận hành máy cắt kim loại?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời