Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khi vận hành máy cắt Plasma

Câu 1: Người được đào tạo an toàn lao động về vận hành máy cắt Plasma sẽ biết cách sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân để

Câu 2: Đào tạo an toàn lao động giúp giảm thiểu nguy cơ nào trong quá trình vận hành máy cắt Plasma?

Câu 3: Mục đích chính của đào tạo an toàn lao động về vận hành máy cắt Plasma là gì?

Câu 4: Để đảm bảo hiệu quả đào tạo, trung tâm An Toàn Nam Việt chuẩn bị cẩn thận từng chi tiết như

Câu 5: Những người được đào tạo an toàn lao động thường có khả năng làm việc hiệu quả hơn nhờ

Câu 6: Đào tạo an toàn lao động giúp đảm bảo người vận hành máy cắt Plasma

Câu 7: Đào tạo an toàn lao động về vận hành máy cắt Plasma nhằm mục đích nào sau đây?

Câu 8: Điều gì giúp người lao động thoải mái hơn trong thời gian học tập và tiếp thu tốt kiến thức giảng dạy?

Câu 9: Trong đào tạo an toàn lao động về vận hành máy cắt Plasma, mục đích chính của việc giảng dạy là gì?

Câu 10: Đối tượng được đào tạo an toàn lao động về vận hành máy cắt Plasma là ai?

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 12: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 13: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 14: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 18: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Trả lời