Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khi vận hành xe cẩu bánh xích

Câu 1: Trong điều kiện gió mạnh, nguy cơ chính của việc vận hành xe cẩu bánh xích là gì?

Câu 2: Điều gì có thể làm giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ tai nạn khi vận hành xe cẩu trong điều kiện mưa, tuyết, hoặc sương mù?

Câu 3: Môi trường làm việc ẩm ướt có thể gây ra những vấn đề gì đối với xe cẩu?

Câu 4: Tại sao việc đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt của xe cẩu rất quan trọng?

Câu 5: Kiến thức và kỹ năng của người lao động ảnh hưởng đến việc vận hành xe cẩu như thế nào?

Câu 6: Trong điều kiện nào, việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân là cực kỳ quan trọng khi vận hành xe cẩu?

Câu 7: Để giảm thiểu rủi ro trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người vận hành cần làm gì?

Câu 8: Môi trường làm việc ẩm ướt có thể gây ra những vấn đề gì đối với xe cẩu?

Câu 9: Việc kiểm soát hiệu suất các bộ phận cơ học của xe cẩu trong điều kiện nắng nóng là để làm gì?

Câu 10: Kiến thức an toàn và kỹ năng của người lao động ảnh hưởng như thế nào đến việc vận hành xe cẩu?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời