Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khi vận hành xe chở bê tông

Câu 1: Điều kiện thời tiết nào dưới đây có thể ảnh hưởng đến việc vận hành xe chở bê tông?

Câu 2: Nhiệt độ cao có thể gây ảnh hưởng đến việc vận hành xe chở bê tông như thế nào?

Câu 3: Môi trường làm việc bị ô nhiễm bởi bụi và các chất độc hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên như thế nào?

Câu 4: Tại sao việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ của xe chở bê tông là quan trọng?

Câu 5: Khả năng đánh giá rủi ro và phản ứng linh hoạt là yếu tố quan trọng trong vận hành xe chở bê tông vì điều gì?

Câu 6: Điều gì là một yếu tố cần thiết để đảm bảo an toàn lao động khi vận hành xe chở bê tông?

Câu 7: Để giảm nguy cơ tai nạn lao động khi đổ bê tông, người lao động cần làm gì?

Câu 8: Điều gì là quan trọng để đảm bảo an toàn lao động khi vận hành xe chở bê tông trong điều kiện thời tiết xấu?

Câu 9: Trong điều kiện ánh sáng yếu, điều gì có thể làm tăng nguy cơ tai nạn?

Câu 10: Khả năng đánh giá rủi ro và phản ứng linh hoạt là yếu tố quan trọng trong vận hành xe chở bê tông vì điều gì?

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 12: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 13: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 14: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 18: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Trả lời