Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động khi vận hành xe xúc có gắn búa rung

Câu 1: Điều kiện thời tiết nào có thể làm giảm hiệu suất và độ an toàn khi vận hành xe xúc có gắn búa rung?

Câu 2: Hệ thống nào trên xe xúc cần hoạt động ổn định để điều khiển các chức năng của búa rung?

Câu 3: Điều kiện ánh sáng yếu có thể gây ra nguy cơ gì khi vận hành xe xúc?

Câu 4: Người lao động cần phải làm gì để duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của xe xúc?

Câu 5: Tại sao nhiệt độ cao có thể gây căng thẳng cho các bộ phận của xe xúc?

Câu 6: Khi phát hiện sự cố trong quá trình vận hành, người vận hành cần làm gì đầu tiên?

Câu 7: Trong điều kiện môi trường nào, xe xúc có thể gặp khó khăn khi di chuyển và đào bới?

Câu 8: Yếu tố nào sau đây không phải là nguy cơ khi vận hành xe xúc có gắn búa rung?

Câu 9: Điều nào sau đây là quan trọng để đảm bảo hiệu suất và an toàn khi vận hành xe xúc có gắn búa rung?

Câu 10: Trang bị bảo hộ nào cần thiết để bảo vệ đầu khi làm việc với xe xúc?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời