Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất bong bóng (balloon)

Câu 1: Nguy cơ tiềm ẩn nào sau đây KHÔNG liên quan đến việc sản xuất bóng bay?

Câu 2: Biện pháp phòng ngừa nào sau đây là KHÔNG hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ bỏng khi sản xuất bóng bay?

Câu 3: Khi sử dụng hóa chất trong sản xuất bóng bay, điều quan trọng nhất cần lưu ý là gì?

Câu 4: Loại trang phục bảo hộ nào sau đây KHÔNG cần thiết khi vận hành máy móc sản xuất bóng bay?

Câu 5: Quy trình an toàn nào sau đây là KHÔNG cần thiết để thực hiện khi di chuyển hoặc nâng các vật nặng trong sản xuất bóng bay?

Câu 6: Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất bóng bay, điều quan trọng nhất cần làm là gì?

Câu 7: Biện pháp phòng ngừa nào sau đây là KHÔNG hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc hóa chất khi sản xuất bóng bay?

Câu 8: Loại thiết bị chữa cháy nào sau đây là phù hợp nhất để dập tắt đám cháy do khí đốt trong sản xuất bóng bay?

Câu 9: Khi làm việc với máy móc trong sản xuất bóng bay, điều quan trọng nhất cần nhớ là gì?

Câu 10: Ai chịu trách nhiệm chính cho việc đảm bảo an toàn lao động tại nhà máy sản xuất bóng bay?

Câu 11: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 12: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 15: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 19: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 20: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Trả lời