Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất bóng đèn (light bulb)

Câu 1: Trong quá trình sản xuất bóng đèn, nguy cơ cao nhất về an toàn lao động đến từ yếu tố nào sau đây?

Câu 2: Khi làm việc với thủy ngân, biện pháp phòng ngừa quan trọng nhất là gì?

Câu 3: Nhiệt độ cao trong nhà máy sản xuất bóng đèn có thể gây ra những nguy cơ nào cho người lao động?

Câu 4: Tiếng ồn lớn trong nhà máy sản xuất bóng đèn có thể dẫn đến những hậu quả nào sau đây?

Câu 5: Trang thiết bị bảo hộ lao động nào là quan trọng nhất khi làm việc với máy móc trong nhà máy sản xuất bóng đèn?

Câu 6: Quy trình làm việc an toàn nào sau đây là sai khi thao tác với hóa chất trong nhà máy sản xuất bóng đèn?

Câu 7: Hành động nào sau đây KHÔNG được khuyến khích khi làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao?

Câu 8: Để giảm thiểu tiếng ồn trong nhà máy sản xuất bóng đèn, có thể áp dụng những biện pháp nào sau đây?

Câu 9: Cách tốt nhất để phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc trong nhà máy sản xuất bóng đèn là gì?

Câu 10: Ai là người chịu trách nhiệm chính về việc đảm bảo an toàn lao động trong nhà máy sản xuất bóng đèn?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời