Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất cà phê (coffee)

Câu 1: Yếu tố nào không ảnh hưởng đến chất lượng cà phê xay?

Câu 2: Dạng tai nạn nào không phổ biến khi vận hành máy xay cà phê?

Câu 3: Mục đích của việc sử dụng thiết bị bảo hộ lao động khi vận hành lò rang cà phê là gì?

Câu 4: Trong trường hợp xảy ra cháy nổ hoặc cháy lò rang cà phê, việc đầu tiên cần làm là gì?

Câu 5: Việc tuân thủ các quy tắc an toàn lao động khi vận hành máy làm sạch và sấy cà phê mang lại lợi ích gì?

Câu 6: Quy định an toàn lao động khi vận hành máy làm sạch và sấy cà phê không bao gồm nội dung nào sau đây?

Câu 7: Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa nhân viên và các bộ phận chuyển động của máy khi đang hoạt động là bao nhiêu?

Câu 8: Trang thiết bị bảo hộ cá nhân nào không cần thiết cho nhân viên vận hành máy tách hạt và vỏ cà phê?

Câu 9: Biện pháp phòng tránh quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro tai nạn khi vận hành máy tách hạt và vỏ cà phê là gì?

Câu 10: Nguy cơ tai nạn nào sau đây không phổ biến trong quá trình vận hành máy sấy cà phê?

Câu 11: Mục đích của công tác an toàn - vệ sinh lao động là gì?

Câu 12: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 15: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 16: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 17: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 18: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 19: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 20: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Trả lời