Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất đồ chơi trẻ em (children toy)

Câu 1: Một số dạng tai nạn thường gặp trong quá trình lắp ráp và hoàn thiện đồ chơi trẻ em là gì?

Câu 2: Nguyên nhân gây ra tai nạn trong quá trình vận hành máy ép nhựa chủ yếu là do điều gì?

Câu 3: Để xử lý tình huống tai nạn khẩn cấp khi vận hành máy ép nhựa, người làm việc cần làm gì đầu tiên?

Câu 4: Cách xử lý tình huống tai nạn khẩn cấp trong quá trình lắp ráp và hoàn thiện đồ chơi trẻ em là gì?

Câu 5: Trong quy trình lắp ráp và hoàn thiện đồ chơi trẻ em, việc đảm bảo mọi chi tiết được đặt đúng vị trí là để làm gì?

Câu 6: Quy định an toàn lao động nhằm mục đích gì trong quá trình lắp ráp và hoàn thiện đồ chơi trẻ em?

Câu 7: Nguy cơ nào sau đây là một vấn đề phổ biến trong quá trình lắp ráp và hoàn thiện đồ chơi trẻ em?

Câu 8: Trong quá trình vận hành máy ép nhựa sản xuất đồ chơi trẻ em, nguy cơ chính mà người làm việc phải đối mặt là gì?

Câu 9: Để đối phó với nguy cơ cháy nổ trong quá trình vận hành máy ép nhựa, người làm việc cần làm gì?

Câu 10: Môi trường làm việc an toàn khi lắp ráp và hoàn thiện đồ chơi trẻ em cần đáp ứng những yêu cầu nào?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời