Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất dầu gội (shampoo)

Câu 1: Quá trình pha trộn nguyên liệu để chuẩn bị sản xuất dầu gội (shampoo) đòi hỏi

Câu 2: Việc cân đối nguyên liệu trong quá trình pha trộn dầu gội

Câu 3: Điều gì là yếu tố quan trọng nhất gây ra tai nạn trong quá trình vận hành lò đun?

Câu 4: Biện pháp quan trọng nhất để ngăn chặn tai nạn trong quá trình vận hành lò đun là gì?

Câu 5: Một trong những dạng tai nạn thường gặp khi vận hành lò đun là gì?

Câu 6: Những nguyên nhân nào có thể gây ra sự cố khi vận hành máy pha trộn phụ gia mùi hương và màu sắc cho dầu gội?

Câu 7: Điều gì đóng vai trò quan trọng nhất trong việc đảm bảo tính an toàn của nhân viên khi vận hành máy pha trộn phụ gia mùi hương và màu sắc cho dầu gội?

Câu 8: Biện pháp phòng tránh nào sau đây là quan trọng để đảm bảo máy pha trộn hoạt động đúng cách và an toàn?

Câu 9: Quy trình xử lý tình huống khẩn cấp trong trường hợp máy gặp sự cố kỹ thuật là gì?

Câu 10: Đào tạo đội ngũ làm việc về cách xử lý tình huống khẩn cấp làm gì?

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 12: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 13: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 14: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 18: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Trả lời