Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất bột giặt (clothes washing powder)

Câu 1: Trong quá trình sản xuất bột giặt, việc vận hành máy trộn nguyên liệu đóng vai trò gì?

Câu 2: Nguy cơ chính liên quan đến việc làm việc với hóa chất trong quá trình vận hành máy trộn là gì?

Câu 3: Để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, những biện pháp nào được đề xuất?

Câu 4: Trong quá trình vận hành máy kết tinh, nguy cơ tai nạn liên quan đến sự cố kỹ thuật có thể gây ra điều gì?

Câu 5: Những biện pháp nào dưới đây được đề xuất để phòng tránh tai nạn trong quá trình vận hành máy kết tinh?

Câu 6: Quy định an toàn lao động trong quá trình vận hành máy kết tinh nhấn mạnh vào việc gì?

Câu 7: Nhân viên đóng gói túi bột giặt cần chú ý đến điều gì nhất trong quá trình đóng gói?

Câu 8: Trang thiết bị bảo hộ cá nhân nào không cần thiết khi đóng gói bột giặt?

Câu 9: Mức độ nguy hiểm của bụi bột giặt đối với sức khỏe con người như thế nào?

Câu 10: Nên tổ chức tập huấn an toàn lao động về đóng gói bột giặt bao lâu một lần?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời