Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất đồ gốm (pottery)

Câu 1: Nguy cơ tiềm ẩn nào sau đây KHÔNG liên quan đến quá trình sản xuất đồ gốm?

Câu 2: Khi làm việc với máy khuấy trộn đất sét, biện pháp an toàn nào sau đây là QUAN TRỌNG NHẤT?

Câu 3: Chất độc hại nào sau đây thường được sử dụng trong men gốm và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động nếu tiếp xúc lâu dài?

Câu 4: Khi tiếp xúc với bụi gốm, biện pháp phòng ngừa nào sau đây là HIỆU QUẢ NHẤT?

Câu 5: Khi sử dụng lò nung gốm, biện pháp an toàn nào sau đây là SAI?

Câu 6: Rủi ro nào sau đây KHÔNG liên quan đến việc vận chuyển các sản phẩm gốm đã nung?

Câu 7: Nếu phát hiện hỏa hoạn trong nhà máy sản xuất đồ gốm, biện pháp xử lý nào sau đây là ĐÚNG?

Câu 8: Quy trình an toàn nào sau đây là CẦN THIẾT để thực hiện trước khi bảo trì máy móc thiết bị trong nhà máy sản xuất đồ gốm?

Câu 9: Để nâng cao ý thức an toàn lao động cho người lao động trong nhà máy sản xuất đồ gốm, biện pháp nào sau đây là HIỆU QUẢ NHẤT?

Câu 10: Theo quy định về an toàn lao động, ai có trách nhiệm chính trong việc đảm bảo an toàn cho người lao động trong nhà máy sản xuất đồ gốm?

Câu 11: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 12: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 13: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 14: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 18: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 19: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 20: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Trả lời