Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất khí công nghiệp

Câu 1: Khi làm việc trong khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, công nhân bắt buộc phải

Câu 2: Biện pháp nào sau đây KHÔNG phải là biện pháp phòng ngừa rò rỉ khí gas trong nhà máy sản xuất khí công nghiệp?

Câu 3: Khi phát hiện rò rỉ khí gas, công nhân phải

Câu 4: Thiết bị nào sau đây KHÔNG được sử dụng để bảo hộ cá nhân khi làm việc với khí gas?

Câu 5: Hàm lượng khí oxy tối thiểu trong môi trường làm việc phải đảm bảo

Câu 6: Khi làm việc trên cao, công nhân phải

Câu 7: Biện pháp nào sau đây là biện pháp phòng ngừa tai nạn do điện trong nhà máy sản xuất khí công nghiệp?

Câu 8: Dấu hiệu nào sau đây cho thấy sự cố rò rỉ khí gas?

Câu 9: Khi xảy ra cháy nổ trong nhà máy sản xuất khí công nghiệp, công nhân phải

Câu 10: Sau khi tham gia tập huấn an toàn lao động, công nhân có trách nhiệm

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời