Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất máy biến áp (Power transformer)

Câu 1: Trong quá trình vận hành và bảo trì máy biến áp, điều gì là quan trọng nhất để đảm bảo an toàn lao động?

Câu 2: Trong trường hợp phát hiện rò rỉ dầu trong máy biến áp, nhân viên nên làm gì đầu tiên?

Câu 3: Để kiểm tra điện áp đầu ra của máy biến áp, nhân viên nên sử dụng công cụ gì?

Câu 4: Khi thực hiện thay đổi linh kiện trên máy biến áp, nhân viên nên làm gì trước tiên?

Câu 5: Để tránh tai nạn trong quá trình bảo dưỡng máy biến áp, nhân viên nào nên được đào tạo?

Câu 6: Trong trường hợp phát hiện lửa bùng cháy gần máy biến áp, nhân viên nên làm gì trước tiên?

Câu 7: Trong quá trình làm sạch máy biến áp, nhân viên nên sử dụng chất tẩy nào?

Câu 8: Để tránh nguy cơ điện giật trong quá trình sử dụng máy biến áp, nhân viên nên thực hiện điều gì?

Câu 9: Trong trường hợp gặp sự cố điện trong nhà máy, nhân viên nên làm gì đầu tiên?

Câu 10: Để tránh tai nạn với dầu cách điện trong máy biến áp, nhân viên nên thực hiện điều gì?

Câu 11: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 12: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 13: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay

Câu 14: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 18: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Câu 19: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 20: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Trả lời