Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất máy tính bỏ túi

Câu 1: Khi làm việc tại nhà máy sản xuất máy tính bỏ túi, công nhân cần tuân thủ quy tắc gì để đảm bảo an toàn?

Câu 2: Trong môi trường sản xuất máy tính, nguy cơ chính gây nguy hiểm cho công nhân là gì?

Câu 3: Công nhân cần làm gì để giảm thiểu rủi ro từ bụi và hóa chất trong nhà máy sản xuất máy tính?

Câu 4: Trong quá trình sử dụng máy móc sản xuất, công nhân nên làm gì để đảm bảo an toàn?

Câu 5: Để đối phó với nguy cơ điện trong nhà máy sản xuất máy tính, công nhân nên làm gì?

Câu 6: Trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động trong nhà máy, công nhân nên làm gì đầu tiên?

Câu 7: Khi làm việc gần máy móc sản xuất, công nhân nên mang theo trang thiết bị bảo hộ nào sau đây?

Câu 8: Trong quá trình làm việc tại nhà máy, công nhân nên đảm bảo điều gì để tránh tai nạn?

Câu 9: Để đảm bảo an toàn trong khi vận chuyển máy tính bỏ túi trong nhà máy, công nhân nên thực hiện điều gì sau đây?

Câu 10: Trong trường hợp cần sử dụng hóa chất trong nhà máy, công nhân nên làm gì để đảm bảo an toàn?

Câu 11: Theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ thì người lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (nhóm 3) phải được huấn luyện định kỳ lần đầu ít nhất bao nhiêu giờ

Câu 12: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc

Câu 13: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 14: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Câu 17: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 18: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Trả lời