Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất muối (salt)

Câu 1: Trong quá trình sản xuất muối, nguy hiểm chính là gì?

Câu 2: Để đảm bảo an toàn khi làm việc trong nhà máy muối, công nhân cần làm gì?

Câu 3: Trong trường hợp xảy ra sự cố điện, công nhân nên làm gì trước tiên?

Câu 4: Thiết bị nào sau đây không nên sử dụng gần khu vực sản xuất muối?

Câu 5: Để tránh sự cố va đập, công nhân cần chú ý đến điều gì?

Câu 6: Mục đích của huấn luyện an toàn lao động là gì?

Câu 7: Trong trường hợp cần sử dụng máy nén khí, công nhân cần làm gì để đảm bảo an toàn?

Câu 8: Khi làm việc gần máy móc sản xuất muối, công nhân cần trang bị gì?

Câu 9: Nguy cơ chính khi làm việc gần các bồn chứa muối là gì?

Câu 10: Khi cần xử lý chất thải trong quá trình sản xuất muối, công nhân cần làm gì?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời