Bài kiểm tra trắc nghiệm an toàn lao động sản xuất sơn (paint)

Câu 1: Trong quá trình làm việc với sơn, loại nào sau đây được khuyến cáo sử dụng để bảo vệ đôi mắt?

Câu 2: Để đảm bảo an toàn khi làm việc với sơn, việc nào sau đây là không được khuyến khích?

Câu 3: Trong trường hợp tiếp xúc với sơn, nếu da của bạn tiếp xúc với sơn, điều gì là cần thiết đầu tiên?

Câu 4: Công nhân nào sau đây cần được đào tạo về an toàn lao động khi làm việc trong nhà máy sản xuất sơn?

Câu 5: Trong trường hợp sơn bị dội vào quần áo của bạn, bạn nên làm gì trước tiên?

Câu 6: Trong quá trình sơn, việc nào sau đây là quan trọng nhất để đảm bảo an toàn?

Câu 7: Để tránh nguy cơ cháy nổ trong nhà máy sản xuất sơn, bạn nên làm gì khi thực hiện công việc sơn?

Câu 8: Trong trường hợp có dấu hiệu bất thường như hoa mắt, chóng mặt khi làm việc với sơn, bạn nên làm gì đầu tiên?

Câu 9: Công nhân nên kiểm tra thiết bị bảo hộ cá nhân của mình như thế nào trước khi bắt đầu làm việc?

Câu 10: Trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến sơn, nhân viên nào sau đây cần được thông báo trước tiên?

Câu 11: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng hay sai?

Câu 12: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là

Câu 13: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu?

Câu 14: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để

Câu 16: Các biện pháp phòng cháy chữa cháy là

Câu 17: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ?

Câu 18: Người lao động khi bị bệnh nghề nghiệp sẽ được?

Câu 19: Những đối tượng dưới đây đối tượng nào bắt buộc phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Câu 20: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn để thực hiện công việc được nhanh hơn

Trả lời